Hva er bydelsutvalget?

Bydelsutvalget er den politiske ledelsen i bydelen. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år. Det er direkte valg til bydelsutvalget samtidig med at det er valg til bystyret i Oslo. Neste lokalvalg er høsten 2019.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Bydelsutvalget kalles populært for BU. BU har månedlige bydelsutvalgsmøter der ulike saker blir behandlet og besluttet. Alle bydelsutvalgsmøter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

BU har et arbeidsutvalg (AU) som forbereder saker en uke før hvert møte. Det er også tre politiske komitéer i BU Grünerløkka som også forbereder saker til Bydelsutvalget. De tre komitéene er Grünerløkka byutviklingskomite (BUK), Grünerløkka helse- og sosialkomite og Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite (OMK).