Hva er Representantskapet?

Representantskapet er Oslo Høyres øverste politiske og organisasjonsmessige organ, og holder 4 – 6 møter i året. Der fattes beslutninger i overordnede, prinsipielle spørsmål og representantskapet kontrollerer at partiets styrende organer gjennomfører vedtatte programmer og etterlever partiets retningslinjer. Det er arbeidsutvalget og hovedstyret som fremmer hvilke saker som skal behandles i representantskapet.

Annethvert år avholder representantskapet nominasjonsmøte, det vil si velger liste til stortingsvalg og kommunevalg. I forkant av dette inviteres medlemmene til rådgivende uravstemning.

Representantskapet har i overkant av 200 medlemmer. Medlemstallet varierer over tid og er avhengig av blant annet bydelsforeningenes medlemstall.

Representantskapsmøtene er åpne medlemsmøter, det vil si dersom du er medlem i Oslo Høyre kan du delta på møtene med talerett, men det er bare medlemmene i representantskapet som har stemmerett.

For å bli valgt inn i representantskapet kan du for eksempel stille som kandidat ved valg på din bydelsforenings årsmøte.

Antallet representanter fra Høyre Grunerløkka avgjøres utfra hvor mange medlemmer Høyre Grunerløkka har. Leder, nestleder og gruppeleder i Bydelsutvalget er automatisk representanter. I tillegg får man ha 1 representant per påbegynte 65 medlemmer i foreningen. Opptellingen på antall representanter regnes ut 1 November hvert annet år og gjelder for 2 år. Neste opptelling er 1 november 2017.