Hva er en resolusjon?

En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer det er enighet etter et møte.


Resolusjonene blir vedtatt på Oslo Høyres årsmøte og bidrar til programarbeidet.